• NASLOVNICA
 • O NAMA
 • KNJIGE
 • ARHIV
  NOVOSTI
 • OSVIT - ČASOPIS
  ZA KNJIŽEVNOST
 • GODIŠNJA
  IZVJEŠĆA
 • GODIŠNJA
  NAGRADA
 • ČLANOVI
 • Fabijan Lovrić, društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne
  Knin, Hrvatska

    Fabijan Lovrić, rođen u Tuzli 13. rujna 1953. godine, gdje je završio Osnovnu školu, Srednju školu i Višu pedagošku akademiju. U Beogradu diplomirao novinarstvo. U Zadru završio Visoku učiteljsku školu, u Zagrebu odslušao i položio ispite na Poslijediplomskom znanstvenom studiju književnosti. Radi kao učitelj, novinar, urednik i priređivač novih izdanja, kulturni djelatnik, te je dopisnikom mnogih listova i znanstvenih časopisa. Za književni rad je nagrađivan te nekoliko puta bio u najužem izboru. Posebno je istaknut u organizaciji humanitarnih akcija za pomoć djeci s posebnim potrebama: Knin, Šibenik, Rijeka, Zadar, Tuzla, Mostar, Dubrovnik, Osijek, Cukrići (Pula), Savica, Paunovac…
  Pjesme su mu zastupljene u: antologijama, zbornicima, petnaest knjiga s više autora, neke prevedene na: slovenski, češki, engleski, talijanski, albanski, portugalski, makedonski, njemački, kineski jezik.
  Članom je: HAZU Mostar, Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Matice hrvatske, Književnog kluba Tin, Hrvatskog književnog kruga Zagreb, Društva hrvatskih haiku pjesnika, Međunarodnog instituta za književnost ( International Literary Institute ), prijatelj kluba Književni klub Mostar pod red. br. 0126. te mnogih drugih kulturnih i športskih klubova i udruga.

  Do sada je objavio samostalne knjige:

  1. Monterov san i java ( pjesme ): biblioteka Paralele; Doboj, 1981. ,
  2. Imam i ja svoju cijenu ( pjesme za djecu ): Napredak; Tuzla, 1993. ,
  3. Bljesak potopljenog sjaja ( pjesme ): MH Orebić; Orebić, 1994. ,
  4. Počivaj mirno Zvonimire ( pjesme ): Narodna knjižnica Knin; Knin,
  1998. ,
  5. Bljesak potopljenog sjaja ( pjesme ): izdanje autora; Knin, 1999. ,
  6. Rumena matematika ( pjesme ): KUD Kralj Zvonimir Knin; Knin, 1999. ,
  7. Kninski pisci svome gradu ( urednik; izbor šest autora ): MH Knin; Knin, 2000. ,
  8. Gorim li kako treba ( pjesme ): MH Knin; Knin, 2002. ,
  9. Učitelj mudrosti ( gnome ): Madit; Šibenik, 2003. ,
  10.Vječnosti jednoga grada ( urednik; jedanaest autora ): Madit; Šibenik, 2003. ,
  11.Govor cvijeća ( Poema o Slavi Raškaj ): Verlag Lijepa Naša; Wuppertal, 2004. ,
  12.Put križa ( sakralne pjesme; poema ): dvojezično; hrvatski / talijanski ( Via Crucis: prijevod na talijanski Sonja Vrca / prepjev stihova na talijanski Joja Ricov ): Matica hrvatska Ogranak Knin; Knin, 2004. ,
  13.Nemoj, rođo, Danice ti... ( monodrama; prema pripovijetkama Ivana Raosa ): Vlastita naklada; Knin, 2004. ,
  14.Još ću ja dugo hrabar živjeti: ur. Ratko Bjelčić: izbor pjesama Fabijan Lovrić (domoljubne pjesme; s Josipom Paladom i ilustracijama Ivana Antolčića i Željka pl. Horvatića Brade ): Nova knjiga Rast; Zagreb, 2005. ,
  15.Prepoznavanje bitnog ( kritike, članci, prikazi, aktovke…; objavljeni radovi ): HKD Napredak Ogranak Knin; Knin, 2005. ,
  16.A ja klipan ( bojanka / pjesme za djecu do 10 godina uz ilustracije Tatjane Jadrić; prepjev na engleski: Graham McMaster ): ur. Fra Ivan Nimac: HKD Napredak Ogranak Knin; Knin, 2005. ,
  17.Još ću ja dugo hrabar živjeti ( drugo izmijenjeno izdanje ): Josip Palada i Fabijan Lovrić: INA-NAFTAPLIN; Zagreb, 2006. ,
  18.A ja klipan ( bojanka / pjesme za djecu do 10 godina uz ilustracije Tatjane Jadrić; prepjev na engleski: Graham McMaster ): AGM; Zagreb, 2006. ,
  19.Svjedoci vremena ( uredio i priredio radove dvadeset autora iz Knina ): ur. fra Ivan Nimac: HKD Napredak Ogranak Knin; Knin, 2006. ,
  20.Poljubac zemlje: Vlastita naklada: Ozalj, 2006. ,
  21.Totus tuus (prvo izdanje) : Pučko otvoreno učilište Knin; Knin – Ozalj, 2008. ,
  22.I ja mogu: ( hrvatski, kineski, engleski, njemački / četverojezično ) Pučko otvoreno učilište Knin / Napredak Split:; Split, 2008. ,
  23. Totus tuus ( drugo izmijenjeno izdanje, ISBN 978-953-7673-20-8 ): „ IMPERO present” ( Nenad Grbac ): www.digitalne-knjige.com; Zagreb, 14. veljače 2009. ,
  24. Za njim: DHK Ogranak u Rijeci; Rijeka, 2009. ,
  25. Poziv iz zemlje (prvo, digitalno izdanje, ISBN 978-953-7673-54-3): „ IMPERO present” ( Nenad Grbac ): www.digitalne-knjige.com; Zagreb, 2010. ,
  26. Poziv iz zemlje (urednik, Fabijan Lovrić / domoljubne pjesame, drugo izmijenjeno izdanje / izbor: Josip Palada & Fabijan Lovrić): DHK HB Mostar; Ozalj, 2011. ,
  27. Vitez zlatnog runa (Prikazi i recenzije djela Tomislava Marijana Bilosnića): Urednik Dean Golem: Udruga 3000 godina Za dar; Zadar, 2012.

  Objavljeno u inozemnim časopisima:

  1. ARENA – Zapis iz Francuske, str. 21. „Rukovanja“ dobrih prijatelja (autor teksta: Andrija Maršić, Paris). Paris - Zagreb, 1981.
  2. Shkëndija str. 13. Prishtinë, 31. dhjetor 2002.
  3. Šest pjesama Fabijana Lovrića u prijevodu Jusarre Lucíje Tomljenović objavljeno je u portugalskome časopisu Revista Triplov de Artes, Religiões e Ciências u broju 38 (2013).
  4. NACIONAL, Gazetë javore, letrare, kulturore, politike str. 11 (Mustafa Spahiu), 14.-21. aprill 2013. (www.gazeta-nacional.com). BOTIM I “NACIONAL. GRUP”. Tiranë, 2013.
  5. Panonski ljetopis // Pannonisches Jahrbuch // Pannon Évkönyv // Panonski letopis 20/2013. str. 306.-308./Ivo Mijo Andrić: Bilosnićev glas stvarnosti (Recenzija o knjizi: Fabijan Lovrić: Vitez zlatnog runa, 3000 godina Za dar; Zadar, 2012.). U istom časopisu: Treća knjiga posvećena Bilosniću za njegov jubilej, str. 192.-193. Pannonisches Institut Pinkovac – Güttenbach, 2013.

   
  ČASOPIS OSVIT
  Najnovije izdanje časopisa OSVIT:
  OSVIT 105-106/2021