• NASLOVNICA
 • O NAMA
 • KNJIGE
 • ARHIV
  NOVOSTI
 • OSVIT - ─îASOPIS
  ZA KNJI┼ŻEVNOST
 • GODI┼áNJA
  IZVJE┼á─ćA
 • GODI┼áNJA
  NAGRADA
 • ─îLANOVI
 • O nama
   

  DRUŠTVO HRVATSKIH KNJI┼ŻEVNIKA HERCEG BOSNE
  Trg hrvatskih velikana bb
  Hrvatski dom hercega Stjepana Kosa─Źe
  88 000 Mostar
  Bosna i Hercegovina

  Tel/fax:00 387 36 324 432

  Web adresa: www.dhkhb.org

  E-mail: info@dhkhb.org , dhkhb@tel.net.ba i dhkhbmo@gmail.com

  Kontak osoba: Mira Jezer─Źi─ç, tehni─Źka tajnica

  TIJELA DHK HB

  PREDSJEDNIK

  Ivan sivri─ç

  Ivan Sivri─ç

  DOPREDSJEDNICI

  ┼Żeljko Kocaj i Vlatko Maji─ç  UPRAVNI ODBOR
  Mijo Toki─ç
  Joso ┼Żivkovi─ç
  Miljenko Stoji─ç
  Lidija Glavaš

  Nadzorni odbor

  1.Marina Kljajo-Radi─ç
  2. Mato Nedi─ç
  3. Ilija Drmi─ç
   

  ─îasni sud

  1. Šimun Musa
  2. Marko Mati─ç
  3. Andrija Niki─ç
   

  Odbor za Statut i op─çe akte

  1. Josip Muselimovi─ç
  2. Fabijan Lovri─ç
  3. Finka Filipovi─ç
   

  Odbor za knji┼żevne veze

  1. Ljubo Krmek

  2. Borislav Arapovi─ç
  3.Vinko Grubiši─ç
   

   

   

   

    Temeljem ─Źlanka 14. Zakona o udrugama i fondacijama (Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 45/02.) izborna godišnja Skupština Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne na svojoj sjednici odr┼żanoj 31. svibnja 2008. godine u Mostaru donijela je


  S T A T U T
  DRUŠTVA HRVATSKIH KNJI┼ŻEVNIKA HERCEG BOSNE

  PRO─îIŠ─ćENI TEKST

  I. OP─ćE ODREDBE


  ─îlanak 1.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je osnovano na Osniva─Źkoj skupštini u Mostaru, 20. studenog 1993.

  ─îlanak 2.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je dobrovoljna izvanstrana─Źka organizacija knji┼żevnika koji ┼żive i djeluju na podru─Źju Federacije BiH, BiH i knji┼żevnika koji ┼żive i djeluju izvan njenog podru─Źja a ro─Ĺeni su u njoj.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne djeluje na podru─Źju Federacije BiH i registrirano je u Federalnom ministarstvu pravde.

  ─îlanak 3.
  Puni naziv udruge glasi: Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne. Skra─çeni naziv glasi: DHK HB.

  ─îlanak 4.
  Sjedište Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je u Mostaru, Trg hrvatskih velikana b.b. – Hrvatski dom hercega Stjepana Kosa─Źe.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne ima svojstvo pravne osobe.

  ─îlanak 5.
  U ostvarivanju ciljeva i zadataka, osobito u ostvarivanju knji┼żevne i društvene djelatnosti, ono djeluje na podru─Źju dr┼żava u kojima djeluju ─Źlanovi DHK HB i preko njih Društvo ostvaruje svoj program i svoje zada─çe.

  ─îlanak 6.
  DHK HB djeluje kao jedinstvena udruga. ─îlanovi DHK HB koji ┼żive izvan Mostara, zbog okupljanja i uspješnijega djelovanja mogu se organizirati u ogranke koji su sastavnim i neodvojivim dijelovima DHK HB. Upravni odbor DHK HB donosi odluku o utemeljenju ogranaka. Ogranci DHK HB nemaju statut pravne osobe. Rad ogranaka utvr─Ĺuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština DHK HB.

   

   


  II. PE─îAT, DJELATNOSTI I ZADATCI DHK HB

  ─îlanak 7.
  Pe─Źat DHK HB ima okrugli oblik promjera tri centimetra, na kojem je po obodu upisan tekst: Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne, a u sredini teksta Mostar (1).

  ─îlanak 8.
  Ciljevi DHK HB jesu:

  – razvijati i afirmirati hrvatski jezik,
  – zalagati se za raznolik i kontinuiran napredak hrvatske knji┼żevnosti,
  – poticati suvremeno knji┼żevno stvaralaštvo i valorizaciju hrvatske knji┼żevnosti,
  – unapre─Ĺivati i štititi slobodu knji┼żevnog stvaralaštva i djelovanja,
  – osiguravati trajan utjecaj u oblikovanju kulturne politike.

  Glavne djelatnosti DHK HB su:

  – štititi knji┼żevna djela i rad svojih ─Źlanova,
  – sudjelovati u pripremama donošenja zakona i propisa koji utje─Źu na sudbinu knji┼żevnog stvaralaštva,
  – osiguravati zaštitu socijalnih prava svojih ─Źlanova i njihovih obitelji,
  – osiguravati i ostvarivati javne knji┼żevne tribine i druge knji┼żevne priredbe
  – zalagati se za afirmaciju i promicanje hrvatske knji┼żevnosti u svijetu,
  – organizirati me─Ĺurepubli─Źke i me─Ĺunarodne skupove, sukladno Statutu i Zakonu,
  – dodjeljivati knji┼żevne nagrade kao poticaj knji┼żevnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela ─Źlanova DHK HB,
  – objavljivati publikacije, ─Źasopise i knjige kroz nakladu DHK HB,
  – brinuti se o pohranjivanju i ─Źuvanju pismohrane DHK HB sukladno zakonskim propisima.


  III. ─îLANSTVO

  ─îlanak 9.
  ─îlanom DHK HB mo┼że postati knji┼żevnik koji je objavio tri knjige nedvojbene knji┼żevne vrijednosti a iznimno dvije, tako─Ĺer, takve knjige, uz uvjet da bar dvije godine tiska knji┼żevne radove u uglednim knji┼żevnim revijama i listovima, te da je djelo do┼żivjelo ozbiljnu kriti─Źku recepciju.

  ─îlanak 10.
  Za primanje u DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu.
  Odluku o primanju u ─Źlanstvo donosi Upravni odbor DHK HB na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva. Prijedlog povjerenstva mo┼że koristiti i ogranak DHK HB.
  O svojoj odluci Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.

   

   


  ─îlanak 11.
  Kandidati ─Źija zamolba za primanje u DHK HB bude odbijena mogu se ┼żaliti Skupštini DHK HB i to u toku od 30. dana od dana primitka odluke.
  Kandidati ─Źija je zamolba odbijena mogu uputiti novu zamolbu za primanje ukoliko su u me─Ĺuvremenu objavili djelo nedvojbene vrijednosti.

  ─îlanak 12.
  Pravo je i du┼żnost ─Źlana DHK HB:
  – sudjelovati u ostvarivanju zada─ça DHK HB,
  – predlagati, birati i biti izabran u organe DHK HB,
  – ravnopravno sudjelovati u svim internim natje─Źajima DHK HB.
  – tra┼żiti zaštitu od DHK HB ako je ugro┼żeno njegovo knji┼żevno djelo i stvaranje,
  – redovito pla─çati ─Źlanarinu.

  ─îlanak 13.
  ─îlanstvo u DHK HB prestaje istupanjem i brisanjem iz ─Źlanstva.

  ─îlanak 14.
  Svakom ─Źlanu DHK HB pripada pravo istupanja iz ─Źlanstva.
  Iz ─Źlanstva DHK HB istupa se podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru.
  Upravni odbor upoznaje prvu idu─çu Godišnju skupštinu o istupanju svakog pojedinog ─Źlana.

  ─îlanak 15.
  Odluku o brisanju izri─Źe Upravni odbor DHK HB.
  Odluka se mo┼że donijeti u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako ─Źlan nanese moralnu ili materijalnu štetu DHK HB,
  – ako ─Źlan nanese moralnu štetu drugom ─Źlanu DHK HB i ─Źasni sud nakon provedenoga postupka predla┼że Upravnom odboru brisanje iz ─Źlanstva DHK HB,
  – ako ─Źlan ne pla─ça ─Źlanarinu u tijeku dvije godine unato─Ź dviju opomena.
  O brisanju iz ─Źlanstva Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.

  ─îlanak 16.
  Protiv odluke Upravnoga odbora o brisanju iz ─Źlanstva DHK HB ─Źlan se mo┼że ┼żaliti u roku od 30 dana nakon primitka odluke.
  ┼Żalba se podnosi Godišnjoj skupštini DHK HB preko Upravnoga odbora.
  Odluka Godišnje skupštine je kona─Źna.


  IV. ORGANI UPRAVLJANJA DHK HB

  ─îlanak 17.
  Organi Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne jesu:
  1. Skupština
  2. Predsjednik
  3. Upravni odbor
  4. ─îasni sud
  5. Nadzorni odbor
  6. Odbor za Statut i op─çe akte
  7. Odbor za knji┼żevne veze

  1. Skupština

  ─îlanak 18.
  Skupština je najviši organ upravljanja i odlu─Źivanja DHK HB.
  Skupštinu ─Źine svi ─Źlanovi DHK HB.
  Skupština ima izri─Źito sljede─ça prava, obveze i odgovornosti u upravljanju i odlu─Źivanju, u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova DHK HB:
  - utvr─Ĺuje i donosi Statut DHK HB, dopune i izmjene Statuta,
  - utvr─Ĺuje i donosi op─çe propise,
  - utvr─Ĺuje i donosi godišnje i dugoro─Źne programe rada,
  - utvr─Ĺuje nov─Źane planove i brine se o osiguranju sredstava i imovine
  DHK HB
  - razmatra i donosi zaklju─Źni ra─Źun i nov─Źani plan DHK HB,
  - razmatra i usvaja izvještaje o radu organa DHK HB
  - bira i razrješava du┼żnosti ─Źlanove organa DHK HB,
  - bira i razrješava du┼żnosti predsjednika i dopredsjednike DHK HB,
  - odlu─Źuje o statusnim promjenama, o prestanku rada DHK HB i o imovini DHK HB.
  - odlu─Źuje o ┼żalbama u povodu odluka o primanju u DHK HB i o prestanku ─Źlanstva u DHK HB,
  - odlu─Źuje o nakladi DHK HB,
  - donosi odluke, zaklju─Źke, preporuke, utvr─Ĺuje prijedloge, smjernice, zauzima stajališta i mišljenje, te ostvaruje druge ciljeve, zadatke i poslove utvr─Ĺene ili proizašle iz ovog Statuta,
  - odlu─Źuje o svim pitanjima koja nisu u nadle┼żnosti drugih organa DHK HB.

  ─îlanak 19.
  Svake godine obvezno se odr┼żava redovita Godišnja skupština.
  Godišnja skupština saziva se najkasnije do kraja lipnja teku─çe godine.
  Godišnju skupštinu saziva predsjednik na temelju odluke Upravnoga odbora.
  Obavijest o sazivu Godišnje skupštine dostavlja se pismenim putom svim ─Źlanovima DHK HB najkasnije 10 dana prije njezina odr┼żavanja.
  Prijedlog dnevnoga reda Godišnje skupštine utvr─Ĺuje Upravni odbor DHK HB.
  Izborna skupština DHK HB odr┼żava se svake tre─çe godine.

  ─îlanak 20.
  Izvanredna skupština DHK HB saziva se u razdoblju izme─Ĺu dviju godišnjih skupština u sljede─çim slu─Źajevima:
  – kad to odlu─Źi Upravni odbor DHK HB,
  – kad to zatra┼że ─îasni sud i Nadzorni odbor,
  – kad to zahtjeva petina ─Źlanova DHK HB.

  Upravni odbor je du┼żan sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
  Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka, Izvanrednu skupštinu ─çe sazvati Nadzorni odbor odnosno sami predlaga─Źi.

  ─îlanak 21.
  Da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanjima sudjeluje natpolovi─Źna ve─çina ─Źlanova. Ako u vrijeme odre─Ĺeno za po─Źetak rada Skupštine nije nazo─Źan potreban broj ─Źlanova, po─Źetak zasjedanja odga─Ĺa se za pola sata a nakon toga vlasna je Skupština odlu─Źivati ukoliko je nazo─Źna jedna petina ─Źlanova.

  ─îlanak 22.
  Skupština u pravilu odlu─Źuje javnim glasovanjem.
  Skupština mo┼że odlu─Źivati da se o stanovitom pitanju glasuje tajno.
  U izboru organa DHK HB glasovanje se uvijek provodi tajno.
  Da bi izbori imali puni smisao potrebno je da predlaga─Źi predvide više kandidata za svaku du┼żnost.

  ─îlanak 23.
  Skupština donosi odluku ve─çinom glasova nazo─Źnih ─Źlanova DHK HB.


  2. Predsjednik

  ─îlanak 24.
  Predsjednik DHK HB:
  – predstavlja i zastupa DHK HB bez ograni─Źenja
  – brine se o provedbi odluka i zaklju─Źaka Skupštine i Upravnog odbora DHK HB
  – brine se o primjeni Statuta i op─çih akata DHK HB, te o zakonitosti rada DHK HB i njegovih organa,
  – potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Skupština i Upravni odbor DHK HB,
  – obavlja i ostale poslove utvr─Ĺene Statutom i op─çim propisima DHK HB.


  ─îlanak 25.
  Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini DHK HB.


  ─îlanak 26.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg-Bosne ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici DHK HB zamjenjuju predsjednika DHK HB u slu─Źaju njegove odsutnosti ili sprije─Źenosti poma┼żu predsjedniku u radu i u dogovoru s njim obavljaju odre─Ĺene poslove iz njegovog djelokruga. Predsjednik, dopredsjednici i ostali ─Źlanovi Upravnoga odbora DHK HB se biraju tajnim glasovanjem na Izbornoj skupštini na vrijeme od 3 (tri) godine, ako Skupština druk─Źije ne odlu─Źi. Izabrani su oni koji dobiju najviše glasova od broja nazo─Źnih ─Źlanova na Izbornoj skupštini DHK HB.

  3. Upravni odbor

  ─îlanak 27.
  Upravni odbor obavlja sljede─çe poslove:
  – priprema sjednice Skupštine,
  – priprema i predla┼że nacrte izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
  – upravlja imovinom DHK HB
  – provodi odluke Skupštine,
  – predla┼że Skupštini program rada DHK HB,
  – razmatra nov─Źana pitanja DHK HB, zaklju─Źni ra─Źun, te predla┼że Skupštini donošenje nov─Źanog plana i usvajanje zaklju─Źnog ra─Źuna DHK HB,
  – razmatra i usvaja šestomjese─Źne obra─Źune DHK HB,
  – odlu─Źuje o sazivanju Godišnje, Izborne i Izvanredne skupštine,
  – podnosi Skupštini izvješ─ça o svojem radu i o radu svojih tijela,
  – imenuje i razrješuje glavnog urednika i ─Źlanove uredništva Naklade DHK HB,
  – bira tajnika DHK HB,
  – bira povjerenstva, i druga stalna i povremena tijela Upravnoga odbora,
  – utvr─Ĺuje na─Źin organiziranja i rada Tajništva DHK HB, daje suglasnost na sistematizaciji poslova i radnih zadataka tajništva, odnosno zaklju─Źuje s radnicima tajništva ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za DHK HB,
  – odlu─Źuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i ┼żalbama ─Źlanova DHK HB u prvom stupnju postupka,
  – izvršava i druge poslove i zadatke utvr─Ĺene Statutom.

  ─îlanak 28.
  Upravni odbor DHK HB pored predsjednika i dva dopredsjednika, koji su ─Źlanovi po polo┼żaju, ima još ─Źetiri ─Źlana:
  ─îlanove Upravnoga odbora bira Skupština na tri godine.
  Za ─Źlana Upravnog odbora mo┼że biti izabran svaki ─Źlan DHK HB.
  Svaki ─Źlan DHK HB najdulje 10 dana prije Izborne godišnje skupštine mo┼że pismeno isticati kandidate za izbor u Upravni odbor, uz uvjet da je dobio suglasnost kandidata.
  Svi predlo┼żeni kandidati ─Źine listu kandidata za izbor Upravnoga odbora, na kojoj se upisuju po abecednom redu prezimena kandidata.
  Smatraju se izabranima za ─Źlana Upravnog odbora ona ─Źetiri ─Źlana koji dobiju najve─çi broj glasova od broja nazo─Źnih na Izbornoj skupštini DHK HB.

  ─îlanak 29.
  Sastanke Upravnog odbora saziva i njime rukovodi predsjednik DHK HB. U slu─Źaju njegove sprije─Źenosti na tom ga sastanku zamjenjuje jedan od dopredsjednika.
  Sastanak se saziva prema potrebi, najmanje jednom dvomjese─Źno, s iznimkom ljetnih mjeseci.
  U radu Upravnog odbora po potrebi mogu sudjelovati predsjednici ogranaka i predsjednici odbora DHK HB.
  Predsjednik mora sazvati sastanak Upravnog odbora na zahtjev ve─çine ─Źlanova Upravnog odbora, kao i na zahtjev ─îasnog suda, te 1/5 ─Źlanova DHK HB.
  Ukoliko predsjednik ne sazove sastanak Upravnog odbora na temelju prethodnog stavka u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, sastanak mogu sazvati sami predlaga─Źi.

  ─îlanak 30.
  U slu─Źaju da ─Źlan Upravnog odbora dade ostavku ili bude na druk─Źiji na─Źin sprije─Źen da dalje djeluje u Upravnom odboru njegov zamjenik je osmi po broju glasova na kandidatskoj listi s Izborne godišnje skupštine. Na taj na─Źin se mo┼że zamijeniti jedan ─Źlan Upravnog odbora. Nakon toga prva naredna bilo Godišnja bilo Izvanredna skupština bira potreban broj novih ─Źlanova Upravnog odbora s mandatom do idu─çe Izborne godišnje skupštine.
  Pojedini ─Źlan Upravnog odbora i cijeli Upravni odbor mo┼że biti opozvan prije isteka vremena na koje su izabrani. Svi ─Źlanovi Upravnog odbora mogu biti opozvani u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako Upravni odbor ne izvršava odluke Skupštine DHK HB,
  – ako Skupštini DHK HB ne podnosi izvješ─çe o svom radu,
  – ako i nakon upozorenja ne poštuje odredbe ovog Statuta i druge propise DHK HB.
  Pojedini ─Źlan Upravnog odbora mo┼że biti opozvan u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora,
  – ako neuredno prisustvuje sastancima Upravnog odbora ili na drugi na─Źin onemogu─çava rad Upravnog odbora i ostalih radnih tijela DHK HB.
  Prijedlog za opoziv Upravnog odbora i pojedinog ─Źlana Upravnog odbora
  mogu podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje 15 ─Źlanova DHK HB
  Prijedlog mora biti obrazlo┼żen i podnijet Skupštini DHK HB.
  Opoziv je usvojen ako se za prijedlog izjasni ve─çina nazo─Źnih ─Źlanova Skupštine DHK HB.
  Opoziv se provodi tajnim glasovanjem (ako Skupština ne odlu─Źi druk─Źije).
  Glasa─Źki listi─çi za opoziv Upravnog odbora sadr┼że rije─Ź «za opoziv» i «protiv opoziva» a glasa─Źki listi─ç za pojedinog ─Źlana Upravnog odbora ispred ─Źlanova sadr┼że rije─Źi «za opoziv» i «protiv opoziva». U slu─Źaju da je opozvan cijeli Upravni odbor Skupština DHK HB na istom sastanku bira nove ─Źlanove odnosno Upravni odbor DHK HB.
  ─îlanak 31.
  Upravni odbor punopravno odlu─Źuje ako je sjednici nazo─Źna natpolovi─Źna ve─çina, a odluke se donose natpolovi─Źnom ve─çinom nazo─Źnih ─Źlanova.

  ─îlanak 32.
  Upravni odbor bira ─Źlanove povjerenstava koja mogu biti stalna i povremena.


  4. ─îasni sud

  ─îlanak 33.
  ─îasni sud je tijelo DHK HB koje utvr─Ĺuje ─Źinjeni─Źno stanje izri─Źe odgovaraju─çe stegovne mjere.

  ─îlanak 34.
  ─îasni sud ─Źine 3 ─Źlana izabrana na Izbornoj godišnjoj skupštini. Mandat ─îasnog suda traje tri godine
  Kandidiranje i izbor ─Źlanova ─îasnog suda provodi se na isti na─Źin kao i za ─Źlanove Upravnog odbora.
  Ukoliko jedan ─Źlan ─îasnog suda dade ostavku, njega ─çe zamijeniti ─Źetvrti kandidat po broju glasova s kandidatske liste. Tako se mo┼że zamijeniti najviše 1 ─Źlan ─îasnog suda.

  ─îlanak 35.
  ─îasni sud mo┼że posredovati u sporovima izme─Ĺu ─Źlanova DHK HB na njihov zahtjev.


  ─îlanak 36.
  ─îasni sud mo┼że izre─çi sljede─çe mjere:
  – pismenu opomenu,
  – ukor,
  – strogi ukor.

  ─îlanak 37.
  O mjeri – brisanja iz ─Źlanstva DHK HB – ─îasni sud nakon provedenog postupka utvr─Ĺuje ima li mjesta ili ne za donošenje takve mjere.
  Postupak pred ─îasnim sudom uklju─Źuje provedbu sljede─çih radnji:
  – pismeno podnošenje prijedloga radi pokretanja postupka,
  – pribavljanje pismene izjave ─Źlanu protiv kojeg je pokrenut postupak,
  – provedba dokaznog postupka u nazo─Źnosti ─Źlana protiv koga se vodi postupak.

   

  5. Odbori skupštine

  ─îlanak 38.
  Skupština DHK HB bira sljede─çe odbore:

  1. Nadzorni odbor - 3 ─Źlana,
  2. Odbor za Statut i op─çe akte - 3 ─Źlana,
  3. Odbor za knji┼żevne veze - 3 ─Źlana.

  ─îlanak 39.
  Mandat ─Źlanova odbora traje tri godine.
  ─îlanovi odbora kandidiraju se i biraju na isti na─Źin kao i ─Źlanovi Upravnog odbora.
  Ukoliko jedan ─Źlan odre─Ĺenog odbora dade ostavku, njega ─çe zamijeniti prvi sljede─çi ─Źlan s kandidatske liste za taj odbor.
  ─îlanovi odbora koje bira Skupština DHK HB za svoj rad odgovaraju Skupštini DHK HB.


  ─îlanak 40.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne mo┼że samo ili zajedno s drugim udrugama osnivati posebne sekcije. Rad sekcija utvr─Ĺuje se posebnim pravilnicima.

  6. Povjerenstva Upravnog odbora

  ─îlanak 41.
  Upravni odbor DHK HB, kao svoja pomo─çna tijela imenuje sljede─ça stalna povjerenstva:
  - Povjerenstvo za primanje i provjeru ─Źlanstva (tri ─Źlana)
  - Povjerenstvo za knji┼żevne priredbe – Tribina DHK HB (tri ─Źlana)
  - Povjerenstvo za auktorska prava, polo┼żaj pisaca, te socijalno-mirovinska pitanja (tri ─Źlana)

  Po potrebi Upravni odbor DHK HB bira i druga stalna i povremena povjerenstva.

  ─îlanak 42.
  Mandat ─Źlanovima povjerenstava traje tri godine.
  Prava i du┼żnosti povjerenstava odre─Ĺuju se odlukom Upravnog odbora DHK HB.


  7. Nadzorni odbor

  ─îlanak 43.
  Nadzorni odbor DHK HB se stara o ─Źuvanju na─Źela upravljanja i demokrati─Źnosti u radu DHK HB, nadzire materijalno i nov─Źano poslovanje, a posebice:
  – provo─Ĺenje Statuta i drugih op─çih propisa DHK HB
  – provo─Ĺenje odluka Skupštine, Upravnoga odbora, te ostalih odbora i povjerenstava DHK HB.
  Nadzorni odbor se sastoji od tri ─Źlana koje bira Izborna godišnja skupština.
  ─îlanovi se kandidiraju i biraju kao i za Upravni odbor DHK HB.
  Mandat ─Źlanovima traje tri godine.
  ─îlanovi Nadzornoga odbora ne mogu biti i ─Źlanovi Upravnog odbora
  DHK HB.

  ─îlanak 44.
  Nadzorni odbor du┼żan je najmanje jednom godišnje, i to prije prihva─çanja zaklju─Źnoga ra─Źuna o poslovanju DHK HB, pregledati nov─Źano i materijalno poslovanje. O tomu podnosi izvješ─çe Godišnjoj skupštini DHK HB.


  V. NAKLADA DHK HB

  ─îlanak 45.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne mo┼że organizirati vlastitu nakladni─Źku djelatnost, te ─çe pravno utemeljiti odjel pod nazivom «Naklada DHK HB», kada se za to steknu pravni i materijalni uvjeti i ona ─çe se baviti nakladom djela iz starije i novije hrvatske knji┼żevnosti, objavljivanjem djela koje zanemaruju ostali nakladnici, te prevo─Ĺenjem zna─Źajnijih knji┼żevnih djela.
  Odjel: «Naklada DHK HB» ─çe djelovati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, te sukladno Statutu DHK HB.

  ─îlanak 46.
  DHK HB mo┼że tiskati svoje ─Źasopise, biltene i druge publikacije, uz uvjet osiguranja materijalnih sredstava za ovu vrstu djelatnosti.
  Glavnog urednika i ostale urednike ─Źasopisa, biltena i ostalih publikacija kojima je nakladnik DHK HB imenuje Upravni odbor DHK HB.
  Mandat glavnim urednicima i ─Źlanovima uredništva traje ─Źetiri godine.


  VI. MATERIJALNO – NOV─îANO POSLOVANJE

  ─îlanak 47.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne ostvaruje svoja nov─Źana sredstva od ─Źlanarine, sudjelovanja na javnim natje─Źajima, dotacija iz ┼żupanijskih, federalnog i dr┼żavnoga prora─Źuna; od vlastite nakladni─Źke djelatnosti, od darova a sredstva mo┼że ostvarivati i iz ostalih izvora.


  ─îlanak 48.
  Nov─Źana sredstva mogu se trošiti samo za ostvarivanje poslova što su utvr─Ĺeni odredbama ovoga Statuta i prema programu rada DHK HB.
  Za svoje obveze DHK HB odgovara svojom imovinom sukladno zakonu.

  ─îlanak 49.
  Osim nov─Źanim sredstvima DHK HB raspola┼że i svojom imovinom o kojoj se vodi zakonom propisana uknji┼żba.
  Nov─Źano poslovanje DHK HB obavlja se temeljem financijskog plana i prema propisima kojima se ure─Ĺuje na─Źin vo─Ĺenja ra─Źunovodstva neprofitnih organizacija.
  Ako u obavljanju svoje djelatnosti DHK HB ostvari dobit ona se koristi isklju─Źivo za obavljanje i unapre─Ĺenje temeljnih zada─ça Društva, sukladno Statutu DHK HB i Zakonu.


  VII. TAJNIŠTVO

  ─îlanak 50.
  Za obavljanje stru─Źnih administrativno-tehni─Źkih i nov─Źano-ra─Źunovodstvenih poslova u DHK HB organizira se Tajništvo DHK HB.

  ─îlanak 51.
  Radom Tajništva rukovodi tajnik DHK HB.

  ─îlanak 52.
  Tajnika imenuje Upravni odbor DHK HB iz redova ─Źlanova DHK HB.
  Tajnik zastupa DHK HB u njegovim imovinsko-pravim odnosima.
  Za rad Tajništva i svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru DHK HB.

   

  ─îlanak 53.
  Odluku o imenovanju tajnika Upravni odbor donosi ve─çinom glasova svih ─Źlanova.
  Za tajnika DHK HB mo┼że biti izabrana osoba koja pored uvjeta propisanih zakonom mora ispunjavati i sljede─çe uvjete:
  a) da je ─Źlanom DHK HB
  b) da ima potvr─Ĺene organizacijske sposobnosti
  c) da ima visoku stru─Źnu spremu, te da poznaje jedan svjetski jezik.


  ─îlanak 54.
  Mandat tajnika traje ─Źetiri godine.
  Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru DHK HB.
  Tajnik je odgovoran za imovinu i financije DHK HB, te zastupa DHK HB u imovinsko-pravnim sporovima i odnosima.

  ─îlanak 55.
  Tajnik se mo┼że razriješiti du┼żnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slu─Źajevima:
  – ako te┼że povrijedi odredbe Statuta i drugih op─çih akata DHK HB
  – ako u više navrata odbije izvršiti odluke Upravnoga odbora DHK HB
  – ako ne postupi po zahtjevima Nadzornog odbora za otklanjanje negativnih pojava u poslovanju DHK HB ili povreda prava radnika u Tajništvu.
  – ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu DHK HB ili ako zbog njegova nemara DHK HB ne mo┼że izvršiti svoje temeljne zada─çe.


  VIII. JAVNOST U RADU I INFORMIRANJU

  ─îlanak 56.
  Za ostvarivanje javnosti rada DHK HB, njegova izvršna i radna tijela, koriste sredstva javnog priop─çavanja, usmene ili pismene objave, skra─çena izvješ─ça, posebne biltene i sli─Źno.
  Javnost se iznimno mo┼że isklju─Źiti sa sastanaka tijela DHK HB i to u osobito opravdanim slu─Źajevima (rasprava o podatcima koji se smatraju poslovnom tajnom DHK HB, rasprava o dokumentima koji se odnose na obranu: fizi─Źku i tehni─Źku zaštitu i dr.).
  U javnim glasilima DHK HB zastupa predsjednik ili jedan od dopredsjednika kojega ovlasti predsjednik.
  Oglašavanje u javnim glasilima, u ime Udruge ovlaštenje ima predsjednik i dopredsjednici.
  O ─Źuvanju poslovne tajne neposredno skrbe predsjednik, dopredsjednici i tajnik DHK HB.

  IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  ─îlanak 57.
  DHK HB prestaje s radom temeljem odluke Skupštine DHK HB i u slu─Źajevima propisanim Zakonom o udrugama.
  U slu─Źaju prestanka rada DHK HB, Skupština odlu─Źuje o imovini Društva.

  ─îlanak 58.
  Izvorno tuma─Źenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština DHK HB.
  Izme─Ĺu dviju Skupština tuma─Źenje odredaba Statuta za odre─Ĺeni slu─Źaj daje Odbor za statut i op─çe propise, a izvorno tuma─Źenje daje prva naredna Skupština DHK HB.

   

  ─îlanak 59.
  Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti dotadanji Statut DHK HB od 20. studenoga 1993. i sve njegove izmjene i dopune kao i odredbe drugih op─çih propisa koje su protivne ovom Statutu.
  Statut stupa na snagu danom prihva─çanja u Skupštini.


  Mostar, 31. svibnja 2008.
  Predsjedatelj Skupštine

  Andrija Vu─Źemil

   

   DODATAK

  Ur. broj: 83-49/14.
  Mostar, 31. svibnja 2014.

  Na temelju ovlasti iz Statuta Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne na Izbornoj skupštini Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne odr┼żanoj 31. svibnja 2014. donesena je
  O D L U K A
  izmjeni i dopuni Statuta Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne – pro─Źiš─çenog teksta

  ─îlanak 1.
  Mijenja se ─Źlanak 9. koji sada glasi:
  „Redovitim ─Źlanovima DHK HB mogu postati afirmirani knji┼żevnici koji pišu hrvatskim jezikom iz Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatske i inozemstva koji prihva─çaju ciljeve i zada─çe DHK HB-a sadr┼żane u ovome Statutu. Poseban uvjet za prijem redovitog ─Źlana jeste da je kandidat objavio tri knjige nedvojbene knji┼żevne vrijednosti, ili iznimno dvije takve knjige, u kojem slu─Źaju je potrebno dodatno da kandidat bar dvije godine tiska knji┼żevne radove u uglednim knji┼żevnim revijama i listovima, te da su njegova djela do┼żivjela ozbiljnu kriti─Źku recepciju.
  Po─Źasnim ─Źlanom DHK HB mo┼że postati osoba iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koja je svojim djelima ili djelovanjem bitno pridonijela hrvatskoj knji┼żevnosti, odnosno njezinoj afirmaciji.
  Pristupnikom DHK HB mo┼że postati osoba koja objavljuje knji┼żevne radove u uglednim ─Źasopisima, koja ima barem jednu objavljenu knjigu, uz uvjet da su joj djela do┼żivjela ozbiljnu kriti─Źku recepciju.“

  ─îlanak 2.
  Dopunjava se ─Źlanak 10. koji sada glasi:
  „Za prijem redovitog ─Źlana DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za redovitog ─Źlana propisanih u ─Źlanku 9. ovog Statuta.
  Za prijem pristupnika DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupnika propisanih u ─Źlanku 9. ovog Statuta.
  Po─Źasni ─Źlanovi ne podnose zamolbu za prijem u DHK HB, nego ih Upravni odbor prima na inicijativu najmanje pet ─Źlanova DHK HB ili na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva.
  Odluku o primanju u ─Źlanstvo donosi Upravni odbor DHK HB na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva. Prijedlog povjerenstva mo┼że koristiti i ogranak DHK HB.
  O svojoj odluci Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.“

  ─îlanak 3.
  Mijenja se i dopunjava ─Źlanak 12. koji sada glasi:
  „Redoviti ─Źlanovi, po─Źasni ─Źlanovi i pristupnici DHK HB imaju prava i du┼żnosti:
  a) sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zada─ça DHK HB,
  b) ravnopravno sudjelovati u svim internim natje─Źajima DHK HB,
  c) tra┼żiti zaštitu od DHK HB ako je ugro┼żeno njihovo knji┼żevno djelo i stvaranje.
  Redoviti ─Źlanovi pored prava i du┼żnosti navedenih u stavku 1. imaju:
  a) pravo biti izabran za predsjednika, dopredsjednika i u organe DHK HB,
  b) du┼żnost redovito pla─çati ─Źlanarinu.
  Po─Źasni ─Źlanovi na pla─çaju ─Źlanarinu, a pristupnici pla─çaju pola iznosa ─Źlanarine.“

  ─îlanak 4.
  Iza ─Źlanka 18. stavak 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
  „Pravo glasovanja pridr┼żano je redovitim ─Źlanovima DHK HB kada Skupština:
  - utvr─Ĺuje i donosi Statut DHK HB, dopune i izmjene Statuta,
  - utvr─Ĺuje i donosi op─çe propise,
  - utvr─Ĺuje nov─Źane planove i brine se o osiguranju sredstava i imovine DHK HB
  - razmatra i donosi zaklju─Źni ra─Źun i nov─Źani plan DHK HB,
  - razmatra i usvaja izvještaje o radu organa DHK HB,
  - odlu─Źuje o statusnim promjenama, o prestanku rada DHK HB i o imovini DHK HB,
  - odlu─Źuje o ┼żalbama u povodu odluka o primanju u DHK HB i o prestanku ─Źlanstva u DHK HB,
  - odlu─Źuje o nakladi DHK HB.“


  ─îlanak 5.
  Dopunjava se ─Źlanak 23. na na─Źin da se na kraju re─Źenice briše to─Źka i dodaje „s pravom glasa.“

  ─îlanak 6.
  Mijenja se ─Źlanak 28. stavak 3. na na─Źin da umjesto „svaki ─Źlan DHK HB“ sada stoji „svaki redoviti ─Źlan DHK HB.“

  ─îlanak 7.
  U ─Źlanku 38. stavak 1. pod to─Źkama 1., 2. i 3. se ispred rije─Źi „─Źlana“ dodaje „redovita“.

  ─îlanak 8.
  U ─Źlanku 41. stavak 1. pod to─Źkama 1., 2. i 3. se ispred rije─Źi „─Źlana“ dodaje „redovita“.

  ─îlanak 9.
  Mijenja se ─Źlanak 52. stavak 1. na na─Źin da umjesto „iz redova ─Źlanova DHK HB.“ sada stoji „iz redova redovitih ─Źlanova DHK HB.“.

  ─îlanak 10.
  Mijenja se ─Źlanak 53. stavak 2. to─Źka a) na na─Źin da umjesto „da je ─Źlanom DHK HB“ sada stoji „da je redovitim ─Źlanom DHK HB“.

  Predsjedavaju─çi Skupštine
  Mate Grbavac


   

   

   
   
  PRETHODNE NOVOSTI
  Utorak, 15. kolovoza 2017.
  Utorak, 08. kolovoza 2017.
  Utorak, 08. kolovoza 2017.
  Ponedjeljak, 31. srpnja 2017.
  Ponedjeljak, 31. srpnja 2017.
  Srijeda, 26. srpnja 2017.
  Subota, 22. srpnja 2017.
  Petak, 14. srpnja 2017.
  ─îASOPIS OSVIT
  Najnovije izdanje ─Źasopisa OSVIT:
  OSVIT 89-90/2017