• NASLOVNICA
 • O NAMA
 • KNJIGE
 • ARHIV
  NOVOSTI
 • OSVIT - ─îASOPIS
  ZA KNJI┼ŻEVNOST
 • GODI┼áNJA
  IZVJE┼á─ćA
 • GODI┼áNJA
  NAGRADA
 • ─îLANOVI
 • O nama
   

  DRUŠTVO HRVATSKIH KNJI┼ŻEVNIKA HERCEG BOSNE
  Trg hrvatskih velikana bb
  Hrvatski dom hercega Stjepana Kosa─Źe
  88 000 Mostar
  Bosna i Hercegovina

  Tel/fax:00 387 36 324 432

  Web adresa: www.dhkhb.org

  E-mail: info@dhkhb.org , dhkhb@tel.net.ba i dhkhbmo@gmail.com

  Kontak osoba: Mira Jezer─Źi─ç, tehni─Źka tajnica

  TIJELA DHK HB

  PREDSJEDNIK

  Ivan sivri─ç

  Ivan Sivri─ç

  DOPREDSJEDNICI

  ┼Żeljko Kocaj i Vlatko Maji─ç  UPRAVNI ODBOR
  Mijo Toki─ç
  Joso ┼Żivkovi─ç
  Miljenko Stoji─ç
  Lidija Glavaš

  Nadzorni odbor

  1.Marina Kljajo-Radi─ç
  2. Mato Nedi─ç
  3. Ilija Drmi─ç
   

  ─îasni sud

  1. Šimun Musa
  2. Marko Mati─ç
  3. Andrija Niki─ç
   

  Odbor za Statut i op─çe akte

  1. Josip Muselimovi─ç
  2. Fabijan Lovri─ç
  3. Finka Filipovi─ç
   

  Odbor za knji┼żevne veze

  1. Ljubo Krmek

  2. Borislav Arapovi─ç
  3.Vinko Grubiši─ç
   

   

   

   

    Temeljem ─Źlanka 14. Zakona o udrugama i fondacijama (Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 45/02.) izborna godišnja Skupština Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne na svojoj sjednici odr┼żanoj 31. svibnja 2008. godine u Mostaru donijela je


  S T A T U T
  DRUŠTVA HRVATSKIH KNJI┼ŻEVNIKA HERCEG BOSNE

  PRO─îIŠ─ćENI TEKST

  I. OP─ćE ODREDBE


  ─îlanak 1.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je osnovano na Osniva─Źkoj skupštini u Mostaru, 20. studenog 1993.

  ─îlanak 2.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je dobrovoljna izvanstrana─Źka organizacija knji┼żevnika koji ┼żive i djeluju na podru─Źju Federacije BiH, BiH i knji┼żevnika koji ┼żive i djeluju izvan njenog podru─Źja a ro─Ĺeni su u njoj.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne djeluje na podru─Źju Federacije BiH i registrirano je u Federalnom ministarstvu pravde.

  ─îlanak 3.
  Puni naziv udruge glasi: Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne. Skra─çeni naziv glasi: DHK HB.

  ─îlanak 4.
  Sjedište Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne je u Mostaru, Trg hrvatskih velikana b.b. – Hrvatski dom hercega Stjepana Kosa─Źe.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne ima svojstvo pravne osobe.

  ─îlanak 5.
  U ostvarivanju ciljeva i zadataka, osobito u ostvarivanju knji┼żevne i društvene djelatnosti, ono djeluje na podru─Źju dr┼żava u kojima djeluju ─Źlanovi DHK HB i preko njih Društvo ostvaruje svoj program i svoje zada─çe.

  ─îlanak 6.
  DHK HB djeluje kao jedinstvena udruga. ─îlanovi DHK HB koji ┼żive izvan Mostara, zbog okupljanja i uspješnijega djelovanja mogu se organizirati u ogranke koji su sastavnim i neodvojivim dijelovima DHK HB. Upravni odbor DHK HB donosi odluku o utemeljenju ogranaka. Ogranci DHK HB nemaju statut pravne osobe. Rad ogranaka utvr─Ĺuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština DHK HB.

   

   


  II. PE─îAT, DJELATNOSTI I ZADATCI DHK HB

  ─îlanak 7.
  Pe─Źat DHK HB ima okrugli oblik promjera tri centimetra, na kojem je po obodu upisan tekst: Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne, a u sredini teksta Mostar (1).

  ─îlanak 8.
  Ciljevi DHK HB jesu:

  – razvijati i afirmirati hrvatski jezik,
  – zalagati se za raznolik i kontinuiran napredak hrvatske knji┼żevnosti,
  – poticati suvremeno knji┼żevno stvaralaštvo i valorizaciju hrvatske knji┼żevnosti,
  – unapre─Ĺivati i štititi slobodu knji┼żevnog stvaralaštva i djelovanja,
  – osiguravati trajan utjecaj u oblikovanju kulturne politike.

  Glavne djelatnosti DHK HB su:

  – štititi knji┼żevna djela i rad svojih ─Źlanova,
  – sudjelovati u pripremama donošenja zakona i propisa koji utje─Źu na sudbinu knji┼żevnog stvaralaštva,
  – osiguravati zaštitu socijalnih prava svojih ─Źlanova i njihovih obitelji,
  – osiguravati i ostvarivati javne knji┼żevne tribine i druge knji┼żevne priredbe
  – zalagati se za afirmaciju i promicanje hrvatske knji┼żevnosti u svijetu,
  – organizirati me─Ĺurepubli─Źke i me─Ĺunarodne skupove, sukladno Statutu i Zakonu,
  – dodjeljivati knji┼żevne nagrade kao poticaj knji┼żevnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela ─Źlanova DHK HB,
  – objavljivati publikacije, ─Źasopise i knjige kroz nakladu DHK HB,
  – brinuti se o pohranjivanju i ─Źuvanju pismohrane DHK HB sukladno zakonskim propisima.


  III. ─îLANSTVO

  ─îlanak 9.
  ─îlanom DHK HB mo┼że postati knji┼żevnik koji je objavio tri knjige nedvojbene knji┼żevne vrijednosti a iznimno dvije, tako─Ĺer, takve knjige, uz uvjet da bar dvije godine tiska knji┼żevne radove u uglednim knji┼żevnim revijama i listovima, te da je djelo do┼żivjelo ozbiljnu kriti─Źku recepciju.

  ─îlanak 10.
  Za primanje u DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu.
  Odluku o primanju u ─Źlanstvo donosi Upravni odbor DHK HB na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva. Prijedlog povjerenstva mo┼że koristiti i ogranak DHK HB.
  O svojoj odluci Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.

   

   


  ─îlanak 11.
  Kandidati ─Źija zamolba za primanje u DHK HB bude odbijena mogu se ┼żaliti Skupštini DHK HB i to u toku od 30. dana od dana primitka odluke.
  Kandidati ─Źija je zamolba odbijena mogu uputiti novu zamolbu za primanje ukoliko su u me─Ĺuvremenu objavili djelo nedvojbene vrijednosti.

  ─îlanak 12.
  Pravo je i du┼żnost ─Źlana DHK HB:
  – sudjelovati u ostvarivanju zada─ça DHK HB,
  – predlagati, birati i biti izabran u organe DHK HB,
  – ravnopravno sudjelovati u svim internim natje─Źajima DHK HB.
  – tra┼żiti zaštitu od DHK HB ako je ugro┼żeno njegovo knji┼żevno djelo i stvaranje,
  – redovito pla─çati ─Źlanarinu.

  ─îlanak 13.
  ─îlanstvo u DHK HB prestaje istupanjem i brisanjem iz ─Źlanstva.

  ─îlanak 14.
  Svakom ─Źlanu DHK HB pripada pravo istupanja iz ─Źlanstva.
  Iz ─Źlanstva DHK HB istupa se podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru.
  Upravni odbor upoznaje prvu idu─çu Godišnju skupštinu o istupanju svakog pojedinog ─Źlana.

  ─îlanak 15.
  Odluku o brisanju izri─Źe Upravni odbor DHK HB.
  Odluka se mo┼że donijeti u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako ─Źlan nanese moralnu ili materijalnu štetu DHK HB,
  – ako ─Źlan nanese moralnu štetu drugom ─Źlanu DHK HB i ─Źasni sud nakon provedenoga postupka predla┼że Upravnom odboru brisanje iz ─Źlanstva DHK HB,
  – ako ─Źlan ne pla─ça ─Źlanarinu u tijeku dvije godine unato─Ź dviju opomena.
  O brisanju iz ─Źlanstva Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.

  ─îlanak 16.
  Protiv odluke Upravnoga odbora o brisanju iz ─Źlanstva DHK HB ─Źlan se mo┼że ┼żaliti u roku od 30 dana nakon primitka odluke.
  ┼Żalba se podnosi Godišnjoj skupštini DHK HB preko Upravnoga odbora.
  Odluka Godišnje skupštine je kona─Źna.


  IV. ORGANI UPRAVLJANJA DHK HB

  ─îlanak 17.
  Organi Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne jesu:
  1. Skupština
  2. Predsjednik
  3. Upravni odbor
  4. ─îasni sud
  5. Nadzorni odbor
  6. Odbor za Statut i op─çe akte
  7. Odbor za knji┼żevne veze

  1. Skupština

  ─îlanak 18.
  Skupština je najviši organ upravljanja i odlu─Źivanja DHK HB.
  Skupštinu ─Źine svi ─Źlanovi DHK HB.
  Skupština ima izri─Źito sljede─ça prava, obveze i odgovornosti u upravljanju i odlu─Źivanju, u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova DHK HB:
  - utvr─Ĺuje i donosi Statut DHK HB, dopune i izmjene Statuta,
  - utvr─Ĺuje i donosi op─çe propise,
  - utvr─Ĺuje i donosi godišnje i dugoro─Źne programe rada,
  - utvr─Ĺuje nov─Źane planove i brine se o osiguranju sredstava i imovine
  DHK HB
  - razmatra i donosi zaklju─Źni ra─Źun i nov─Źani plan DHK HB,
  - razmatra i usvaja izvještaje o radu organa DHK HB
  - bira i razrješava du┼żnosti ─Źlanove organa DHK HB,
  - bira i razrješava du┼żnosti predsjednika i dopredsjednike DHK HB,
  - odlu─Źuje o statusnim promjenama, o prestanku rada DHK HB i o imovini DHK HB.
  - odlu─Źuje o ┼żalbama u povodu odluka o primanju u DHK HB i o prestanku ─Źlanstva u DHK HB,
  - odlu─Źuje o nakladi DHK HB,
  - donosi odluke, zaklju─Źke, preporuke, utvr─Ĺuje prijedloge, smjernice, zauzima stajališta i mišljenje, te ostvaruje druge ciljeve, zadatke i poslove utvr─Ĺene ili proizašle iz ovog Statuta,
  - odlu─Źuje o svim pitanjima koja nisu u nadle┼żnosti drugih organa DHK HB.

  ─îlanak 19.
  Svake godine obvezno se odr┼żava redovita Godišnja skupština.
  Godišnja skupština saziva se najkasnije do kraja lipnja teku─çe godine.
  Godišnju skupštinu saziva predsjednik na temelju odluke Upravnoga odbora.
  Obavijest o sazivu Godišnje skupštine dostavlja se pismenim putom svim ─Źlanovima DHK HB najkasnije 10 dana prije njezina odr┼żavanja.
  Prijedlog dnevnoga reda Godišnje skupštine utvr─Ĺuje Upravni odbor DHK HB.
  Izborna skupština DHK HB odr┼żava se svake tre─çe godine.

  ─îlanak 20.
  Izvanredna skupština DHK HB saziva se u razdoblju izme─Ĺu dviju godišnjih skupština u sljede─çim slu─Źajevima:
  – kad to odlu─Źi Upravni odbor DHK HB,
  – kad to zatra┼że ─îasni sud i Nadzorni odbor,
  – kad to zahtjeva petina ─Źlanova DHK HB.

  Upravni odbor je du┼żan sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
  Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka, Izvanrednu skupštinu ─çe sazvati Nadzorni odbor odnosno sami predlaga─Źi.

  ─îlanak 21.
  Da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanjima sudjeluje natpolovi─Źna ve─çina ─Źlanova. Ako u vrijeme odre─Ĺeno za po─Źetak rada Skupštine nije nazo─Źan potreban broj ─Źlanova, po─Źetak zasjedanja odga─Ĺa se za pola sata a nakon toga vlasna je Skupština odlu─Źivati ukoliko je nazo─Źna jedna petina ─Źlanova.

  ─îlanak 22.
  Skupština u pravilu odlu─Źuje javnim glasovanjem.
  Skupština mo┼że odlu─Źivati da se o stanovitom pitanju glasuje tajno.
  U izboru organa DHK HB glasovanje se uvijek provodi tajno.
  Da bi izbori imali puni smisao potrebno je da predlaga─Źi predvide više kandidata za svaku du┼żnost.

  ─îlanak 23.
  Skupština donosi odluku ve─çinom glasova nazo─Źnih ─Źlanova DHK HB.


  2. Predsjednik

  ─îlanak 24.
  Predsjednik DHK HB:
  – predstavlja i zastupa DHK HB bez ograni─Źenja
  – brine se o provedbi odluka i zaklju─Źaka Skupštine i Upravnog odbora DHK HB
  – brine se o primjeni Statuta i op─çih akata DHK HB, te o zakonitosti rada DHK HB i njegovih organa,
  – potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Skupština i Upravni odbor DHK HB,
  – obavlja i ostale poslove utvr─Ĺene Statutom i op─çim propisima DHK HB.


  ─îlanak 25.
  Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini DHK HB.


  ─îlanak 26.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg-Bosne ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici DHK HB zamjenjuju predsjednika DHK HB u slu─Źaju njegove odsutnosti ili sprije─Źenosti poma┼żu predsjedniku u radu i u dogovoru s njim obavljaju odre─Ĺene poslove iz njegovog djelokruga. Predsjednik, dopredsjednici i ostali ─Źlanovi Upravnoga odbora DHK HB se biraju tajnim glasovanjem na Izbornoj skupštini na vrijeme od 3 (tri) godine, ako Skupština druk─Źije ne odlu─Źi. Izabrani su oni koji dobiju najviše glasova od broja nazo─Źnih ─Źlanova na Izbornoj skupštini DHK HB.

  3. Upravni odbor

  ─îlanak 27.
  Upravni odbor obavlja sljede─çe poslove:
  – priprema sjednice Skupštine,
  – priprema i predla┼że nacrte izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
  – upravlja imovinom DHK HB
  – provodi odluke Skupštine,
  – predla┼że Skupštini program rada DHK HB,
  – razmatra nov─Źana pitanja DHK HB, zaklju─Źni ra─Źun, te predla┼że Skupštini donošenje nov─Źanog plana i usvajanje zaklju─Źnog ra─Źuna DHK HB,
  – razmatra i usvaja šestomjese─Źne obra─Źune DHK HB,
  – odlu─Źuje o sazivanju Godišnje, Izborne i Izvanredne skupštine,
  – podnosi Skupštini izvješ─ça o svojem radu i o radu svojih tijela,
  – imenuje i razrješuje glavnog urednika i ─Źlanove uredništva Naklade DHK HB,
  – bira tajnika DHK HB,
  – bira povjerenstva, i druga stalna i povremena tijela Upravnoga odbora,
  – utvr─Ĺuje na─Źin organiziranja i rada Tajništva DHK HB, daje suglasnost na sistematizaciji poslova i radnih zadataka tajništva, odnosno zaklju─Źuje s radnicima tajništva ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za DHK HB,
  – odlu─Źuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i ┼żalbama ─Źlanova DHK HB u prvom stupnju postupka,
  – izvršava i druge poslove i zadatke utvr─Ĺene Statutom.

  ─îlanak 28.
  Upravni odbor DHK HB pored predsjednika i dva dopredsjednika, koji su ─Źlanovi po polo┼żaju, ima još ─Źetiri ─Źlana:
  ─îlanove Upravnoga odbora bira Skupština na tri godine.
  Za ─Źlana Upravnog odbora mo┼że biti izabran svaki ─Źlan DHK HB.
  Svaki ─Źlan DHK HB najdulje 10 dana prije Izborne godišnje skupštine mo┼że pismeno isticati kandidate za izbor u Upravni odbor, uz uvjet da je dobio suglasnost kandidata.
  Svi predlo┼żeni kandidati ─Źine listu kandidata za izbor Upravnoga odbora, na kojoj se upisuju po abecednom redu prezimena kandidata.
  Smatraju se izabranima za ─Źlana Upravnog odbora ona ─Źetiri ─Źlana koji dobiju najve─çi broj glasova od broja nazo─Źnih na Izbornoj skupštini DHK HB.

  ─îlanak 29.
  Sastanke Upravnog odbora saziva i njime rukovodi predsjednik DHK HB. U slu─Źaju njegove sprije─Źenosti na tom ga sastanku zamjenjuje jedan od dopredsjednika.
  Sastanak se saziva prema potrebi, najmanje jednom dvomjese─Źno, s iznimkom ljetnih mjeseci.
  U radu Upravnog odbora po potrebi mogu sudjelovati predsjednici ogranaka i predsjednici odbora DHK HB.
  Predsjednik mora sazvati sastanak Upravnog odbora na zahtjev ve─çine ─Źlanova Upravnog odbora, kao i na zahtjev ─îasnog suda, te 1/5 ─Źlanova DHK HB.
  Ukoliko predsjednik ne sazove sastanak Upravnog odbora na temelju prethodnog stavka u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, sastanak mogu sazvati sami predlaga─Źi.

  ─îlanak 30.
  U slu─Źaju da ─Źlan Upravnog odbora dade ostavku ili bude na druk─Źiji na─Źin sprije─Źen da dalje djeluje u Upravnom odboru njegov zamjenik je osmi po broju glasova na kandidatskoj listi s Izborne godišnje skupštine. Na taj na─Źin se mo┼że zamijeniti jedan ─Źlan Upravnog odbora. Nakon toga prva naredna bilo Godišnja bilo Izvanredna skupština bira potreban broj novih ─Źlanova Upravnog odbora s mandatom do idu─çe Izborne godišnje skupštine.
  Pojedini ─Źlan Upravnog odbora i cijeli Upravni odbor mo┼że biti opozvan prije isteka vremena na koje su izabrani. Svi ─Źlanovi Upravnog odbora mogu biti opozvani u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako Upravni odbor ne izvršava odluke Skupštine DHK HB,
  – ako Skupštini DHK HB ne podnosi izvješ─çe o svom radu,
  – ako i nakon upozorenja ne poštuje odredbe ovog Statuta i druge propise DHK HB.
  Pojedini ─Źlan Upravnog odbora mo┼że biti opozvan u sljede─çim slu─Źajevima:
  – ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora,
  – ako neuredno prisustvuje sastancima Upravnog odbora ili na drugi na─Źin onemogu─çava rad Upravnog odbora i ostalih radnih tijela DHK HB.
  Prijedlog za opoziv Upravnog odbora i pojedinog ─Źlana Upravnog odbora
  mogu podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje 15 ─Źlanova DHK HB
  Prijedlog mora biti obrazlo┼żen i podnijet Skupštini DHK HB.
  Opoziv je usvojen ako se za prijedlog izjasni ve─çina nazo─Źnih ─Źlanova Skupštine DHK HB.
  Opoziv se provodi tajnim glasovanjem (ako Skupština ne odlu─Źi druk─Źije).
  Glasa─Źki listi─çi za opoziv Upravnog odbora sadr┼że rije─Ź «za opoziv» i «protiv opoziva» a glasa─Źki listi─ç za pojedinog ─Źlana Upravnog odbora ispred ─Źlanova sadr┼że rije─Źi «za opoziv» i «protiv opoziva». U slu─Źaju da je opozvan cijeli Upravni odbor Skupština DHK HB na istom sastanku bira nove ─Źlanove odnosno Upravni odbor DHK HB.
  ─îlanak 31.
  Upravni odbor punopravno odlu─Źuje ako je sjednici nazo─Źna natpolovi─Źna ve─çina, a odluke se donose natpolovi─Źnom ve─çinom nazo─Źnih ─Źlanova.

  ─îlanak 32.
  Upravni odbor bira ─Źlanove povjerenstava koja mogu biti stalna i povremena.


  4. ─îasni sud

  ─îlanak 33.
  ─îasni sud je tijelo DHK HB koje utvr─Ĺuje ─Źinjeni─Źno stanje izri─Źe odgovaraju─çe stegovne mjere.

  ─îlanak 34.
  ─îasni sud ─Źine 3 ─Źlana izabrana na Izbornoj godišnjoj skupštini. Mandat ─îasnog suda traje tri godine
  Kandidiranje i izbor ─Źlanova ─îasnog suda provodi se na isti na─Źin kao i za ─Źlanove Upravnog odbora.
  Ukoliko jedan ─Źlan ─îasnog suda dade ostavku, njega ─çe zamijeniti ─Źetvrti kandidat po broju glasova s kandidatske liste. Tako se mo┼że zamijeniti najviše 1 ─Źlan ─îasnog suda.

  ─îlanak 35.
  ─îasni sud mo┼że posredovati u sporovima izme─Ĺu ─Źlanova DHK HB na njihov zahtjev.


  ─îlanak 36.
  ─îasni sud mo┼że izre─çi sljede─çe mjere:
  – pismenu opomenu,
  – ukor,
  – strogi ukor.

  ─îlanak 37.
  O mjeri – brisanja iz ─Źlanstva DHK HB – ─îasni sud nakon provedenog postupka utvr─Ĺuje ima li mjesta ili ne za donošenje takve mjere.
  Postupak pred ─îasnim sudom uklju─Źuje provedbu sljede─çih radnji:
  – pismeno podnošenje prijedloga radi pokretanja postupka,
  – pribavljanje pismene izjave ─Źlanu protiv kojeg je pokrenut postupak,
  – provedba dokaznog postupka u nazo─Źnosti ─Źlana protiv koga se vodi postupak.

   

  5. Odbori skupštine

  ─îlanak 38.
  Skupština DHK HB bira sljede─çe odbore:

  1. Nadzorni odbor - 3 ─Źlana,
  2. Odbor za Statut i op─çe akte - 3 ─Źlana,
  3. Odbor za knji┼żevne veze - 3 ─Źlana.

  ─îlanak 39.
  Mandat ─Źlanova odbora traje tri godine.
  ─îlanovi odbora kandidiraju se i biraju na isti na─Źin kao i ─Źlanovi Upravnog odbora.
  Ukoliko jedan ─Źlan odre─Ĺenog odbora dade ostavku, njega ─çe zamijeniti prvi sljede─çi ─Źlan s kandidatske liste za taj odbor.
  ─îlanovi odbora koje bira Skupština DHK HB za svoj rad odgovaraju Skupštini DHK HB.


  ─îlanak 40.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne mo┼że samo ili zajedno s drugim udrugama osnivati posebne sekcije. Rad sekcija utvr─Ĺuje se posebnim pravilnicima.

  6. Povjerenstva Upravnog odbora

  ─îlanak 41.
  Upravni odbor DHK HB, kao svoja pomo─çna tijela imenuje sljede─ça stalna povjerenstva:
  - Povjerenstvo za primanje i provjeru ─Źlanstva (tri ─Źlana)
  - Povjerenstvo za knji┼żevne priredbe – Tribina DHK HB (tri ─Źlana)
  - Povjerenstvo za auktorska prava, polo┼żaj pisaca, te socijalno-mirovinska pitanja (tri ─Źlana)

  Po potrebi Upravni odbor DHK HB bira i druga stalna i povremena povjerenstva.

  ─îlanak 42.
  Mandat ─Źlanovima povjerenstava traje tri godine.
  Prava i du┼żnosti povjerenstava odre─Ĺuju se odlukom Upravnog odbora DHK HB.


  7. Nadzorni odbor

  ─îlanak 43.
  Nadzorni odbor DHK HB se stara o ─Źuvanju na─Źela upravljanja i demokrati─Źnosti u radu DHK HB, nadzire materijalno i nov─Źano poslovanje, a posebice:
  – provo─Ĺenje Statuta i drugih op─çih propisa DHK HB
  – provo─Ĺenje odluka Skupštine, Upravnoga odbora, te ostalih odbora i povjerenstava DHK HB.
  Nadzorni odbor se sastoji od tri ─Źlana koje bira Izborna godišnja skupština.
  ─îlanovi se kandidiraju i biraju kao i za Upravni odbor DHK HB.
  Mandat ─Źlanovima traje tri godine.
  ─îlanovi Nadzornoga odbora ne mogu biti i ─Źlanovi Upravnog odbora
  DHK HB.

  ─îlanak 44.
  Nadzorni odbor du┼żan je najmanje jednom godišnje, i to prije prihva─çanja zaklju─Źnoga ra─Źuna o poslovanju DHK HB, pregledati nov─Źano i materijalno poslovanje. O tomu podnosi izvješ─çe Godišnjoj skupštini DHK HB.


  V. NAKLADA DHK HB

  ─îlanak 45.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne mo┼że organizirati vlastitu nakladni─Źku djelatnost, te ─çe pravno utemeljiti odjel pod nazivom «Naklada DHK HB», kada se za to steknu pravni i materijalni uvjeti i ona ─çe se baviti nakladom djela iz starije i novije hrvatske knji┼żevnosti, objavljivanjem djela koje zanemaruju ostali nakladnici, te prevo─Ĺenjem zna─Źajnijih knji┼żevnih djela.
  Odjel: «Naklada DHK HB» ─çe djelovati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, te sukladno Statutu DHK HB.

  ─îlanak 46.
  DHK HB mo┼że tiskati svoje ─Źasopise, biltene i druge publikacije, uz uvjet osiguranja materijalnih sredstava za ovu vrstu djelatnosti.
  Glavnog urednika i ostale urednike ─Źasopisa, biltena i ostalih publikacija kojima je nakladnik DHK HB imenuje Upravni odbor DHK HB.
  Mandat glavnim urednicima i ─Źlanovima uredništva traje ─Źetiri godine.


  VI. MATERIJALNO – NOV─îANO POSLOVANJE

  ─îlanak 47.
  Društvo hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne ostvaruje svoja nov─Źana sredstva od ─Źlanarine, sudjelovanja na javnim natje─Źajima, dotacija iz ┼żupanijskih, federalnog i dr┼żavnoga prora─Źuna; od vlastite nakladni─Źke djelatnosti, od darova a sredstva mo┼że ostvarivati i iz ostalih izvora.


  ─îlanak 48.
  Nov─Źana sredstva mogu se trošiti samo za ostvarivanje poslova što su utvr─Ĺeni odredbama ovoga Statuta i prema programu rada DHK HB.
  Za svoje obveze DHK HB odgovara svojom imovinom sukladno zakonu.

  ─îlanak 49.
  Osim nov─Źanim sredstvima DHK HB raspola┼że i svojom imovinom o kojoj se vodi zakonom propisana uknji┼żba.
  Nov─Źano poslovanje DHK HB obavlja se temeljem financijskog plana i prema propisima kojima se ure─Ĺuje na─Źin vo─Ĺenja ra─Źunovodstva neprofitnih organizacija.
  Ako u obavljanju svoje djelatnosti DHK HB ostvari dobit ona se koristi isklju─Źivo za obavljanje i unapre─Ĺenje temeljnih zada─ça Društva, sukladno Statutu DHK HB i Zakonu.


  VII. TAJNIŠTVO

  ─îlanak 50.
  Za obavljanje stru─Źnih administrativno-tehni─Źkih i nov─Źano-ra─Źunovodstvenih poslova u DHK HB organizira se Tajništvo DHK HB.

  ─îlanak 51.
  Radom Tajništva rukovodi tajnik DHK HB.

  ─îlanak 52.
  Tajnika imenuje Upravni odbor DHK HB iz redova ─Źlanova DHK HB.
  Tajnik zastupa DHK HB u njegovim imovinsko-pravim odnosima.
  Za rad Tajništva i svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru DHK HB.

   

  ─îlanak 53.
  Odluku o imenovanju tajnika Upravni odbor donosi ve─çinom glasova svih ─Źlanova.
  Za tajnika DHK HB mo┼że biti izabrana osoba koja pored uvjeta propisanih zakonom mora ispunjavati i sljede─çe uvjete:
  a) da je ─Źlanom DHK HB
  b) da ima potvr─Ĺene organizacijske sposobnosti
  c) da ima visoku stru─Źnu spremu, te da poznaje jedan svjetski jezik.


  ─îlanak 54.
  Mandat tajnika traje ─Źetiri godine.
  Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru DHK HB.
  Tajnik je odgovoran za imovinu i financije DHK HB, te zastupa DHK HB u imovinsko-pravnim sporovima i odnosima.

  ─îlanak 55.
  Tajnik se mo┼że razriješiti du┼żnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slu─Źajevima:
  – ako te┼że povrijedi odredbe Statuta i drugih op─çih akata DHK HB
  – ako u više navrata odbije izvršiti odluke Upravnoga odbora DHK HB
  – ako ne postupi po zahtjevima Nadzornog odbora za otklanjanje negativnih pojava u poslovanju DHK HB ili povreda prava radnika u Tajništvu.
  – ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu DHK HB ili ako zbog njegova nemara DHK HB ne mo┼że izvršiti svoje temeljne zada─çe.


  VIII. JAVNOST U RADU I INFORMIRANJU

  ─îlanak 56.
  Za ostvarivanje javnosti rada DHK HB, njegova izvršna i radna tijela, koriste sredstva javnog priop─çavanja, usmene ili pismene objave, skra─çena izvješ─ça, posebne biltene i sli─Źno.
  Javnost se iznimno mo┼że isklju─Źiti sa sastanaka tijela DHK HB i to u osobito opravdanim slu─Źajevima (rasprava o podatcima koji se smatraju poslovnom tajnom DHK HB, rasprava o dokumentima koji se odnose na obranu: fizi─Źku i tehni─Źku zaštitu i dr.).
  U javnim glasilima DHK HB zastupa predsjednik ili jedan od dopredsjednika kojega ovlasti predsjednik.
  Oglašavanje u javnim glasilima, u ime Udruge ovlaštenje ima predsjednik i dopredsjednici.
  O ─Źuvanju poslovne tajne neposredno skrbe predsjednik, dopredsjednici i tajnik DHK HB.

  IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  ─îlanak 57.
  DHK HB prestaje s radom temeljem odluke Skupštine DHK HB i u slu─Źajevima propisanim Zakonom o udrugama.
  U slu─Źaju prestanka rada DHK HB, Skupština odlu─Źuje o imovini Društva.

  ─îlanak 58.
  Izvorno tuma─Źenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština DHK HB.
  Izme─Ĺu dviju Skupština tuma─Źenje odredaba Statuta za odre─Ĺeni slu─Źaj daje Odbor za statut i op─çe propise, a izvorno tuma─Źenje daje prva naredna Skupština DHK HB.

   

  ─îlanak 59.
  Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti dotadanji Statut DHK HB od 20. studenoga 1993. i sve njegove izmjene i dopune kao i odredbe drugih op─çih propisa koje su protivne ovom Statutu.
  Statut stupa na snagu danom prihva─çanja u Skupštini.


  Mostar, 31. svibnja 2008.
  Predsjedatelj Skupštine

  Andrija Vu─Źemil

   

   DODATAK

  Ur. broj: 83-49/14.
  Mostar, 31. svibnja 2014.

  Na temelju ovlasti iz Statuta Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne na Izbornoj skupštini Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne odr┼żanoj 31. svibnja 2014. donesena je
  O D L U K A
  izmjeni i dopuni Statuta Društva hrvatskih knji┼żevnika Herceg Bosne – pro─Źiš─çenog teksta

  ─îlanak 1.
  Mijenja se ─Źlanak 9. koji sada glasi:
  „Redovitim ─Źlanovima DHK HB mogu postati afirmirani knji┼żevnici koji pišu hrvatskim jezikom iz Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatske i inozemstva koji prihva─çaju ciljeve i zada─çe DHK HB-a sadr┼żane u ovome Statutu. Poseban uvjet za prijem redovitog ─Źlana jeste da je kandidat objavio tri knjige nedvojbene knji┼żevne vrijednosti, ili iznimno dvije takve knjige, u kojem slu─Źaju je potrebno dodatno da kandidat bar dvije godine tiska knji┼żevne radove u uglednim knji┼żevnim revijama i listovima, te da su njegova djela do┼żivjela ozbiljnu kriti─Źku recepciju.
  Po─Źasnim ─Źlanom DHK HB mo┼że postati osoba iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koja je svojim djelima ili djelovanjem bitno pridonijela hrvatskoj knji┼żevnosti, odnosno njezinoj afirmaciji.
  Pristupnikom DHK HB mo┼że postati osoba koja objavljuje knji┼żevne radove u uglednim ─Źasopisima, koja ima barem jednu objavljenu knjigu, uz uvjet da su joj djela do┼żivjela ozbiljnu kriti─Źku recepciju.“

  ─îlanak 2.
  Dopunjava se ─Źlanak 10. koji sada glasi:
  „Za prijem redovitog ─Źlana DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za redovitog ─Źlana propisanih u ─Źlanku 9. ovog Statuta.
  Za prijem pristupnika DHK HB kandidat je du┼żan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupnika propisanih u ─Źlanku 9. ovog Statuta.
  Po─Źasni ─Źlanovi ne podnose zamolbu za prijem u DHK HB, nego ih Upravni odbor prima na inicijativu najmanje pet ─Źlanova DHK HB ili na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva.
  Odluku o primanju u ─Źlanstvo donosi Upravni odbor DHK HB na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru ─Źlanstva. Prijedlog povjerenstva mo┼że koristiti i ogranak DHK HB.
  O svojoj odluci Upravni odbor izvještava prvu idu─çu Godišnju skupštinu.“

  ─îlanak 3.
  Mijenja se i dopunjava ─Źlanak 12. koji sada glasi:
  „Redoviti ─Źlanovi, po─Źasni ─Źlanovi i pristupnici DHK HB imaju prava i du┼żnosti:
  a) sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zada─ça DHK HB,
  b) ravnopravno sudjelovati u svim internim natje─Źajima DHK HB,
  c) tra┼żiti zaštitu od DHK HB ako je ugro┼żeno njihovo knji┼żevno djelo i stvaranje.
  Redoviti ─Źlanovi pored prava i du┼żnosti navedenih u stavku 1. imaju:
  a) pravo biti izabran za predsjednika, dopredsjednika i u organe DHK HB,
  b) du┼żnost redovito pla─çati ─Źlanarinu.
  Po─Źasni ─Źlanovi na pla─çaju ─Źlanarinu, a pristupnici pla─çaju pola iznosa ─Źlanarine.“

  ─îlanak 4.
  Iza ─Źlanka 18. stavak 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
  „Pravo glasovanja pridr┼żano je redovitim ─Źlanovima DHK HB kada Skupština:
  - utvr─Ĺuje i donosi Statut DHK HB, dopune i izmjene Statuta,
  - utvr─Ĺuje i donosi op─çe propise,
  - utvr─Ĺuje nov─Źane planove i brine se o osiguranju sredstava i imovine DHK HB
  - razmatra i donosi zaklju─Źni ra─Źun i nov─Źani plan DHK HB,
  - razmatra i usvaja izvještaje o radu organa DHK HB,
  - odlu─Źuje o statusnim promjenama, o prestanku rada DHK HB i o imovini DHK HB,
  - odlu─Źuje o ┼żalbama u povodu odluka o primanju u DHK HB i o prestanku ─Źlanstva u DHK HB,
  - odlu─Źuje o nakladi DHK HB.“


  ─îlanak 5.
  Dopunjava se ─Źlanak 23. na na─Źin da se na kraju re─Źenice briše to─Źka i dodaje „s pravom glasa.“

  ─îlanak 6.
  Mijenja se ─Źlanak 28. stavak 3. na na─Źin da umjesto „svaki ─Źlan DHK HB“ sada stoji „svaki redoviti ─Źlan DHK HB.“

  ─îlanak 7.
  U ─Źlanku 38. stavak 1. pod to─Źkama 1., 2. i 3. se ispred rije─Źi „─Źlana“ dodaje „redovita“.

  ─îlanak 8.
  U ─Źlanku 41. stavak 1. pod to─Źkama 1., 2. i 3. se ispred rije─Źi „─Źlana“ dodaje „redovita“.

  ─îlanak 9.
  Mijenja se ─Źlanak 52. stavak 1. na na─Źin da umjesto „iz redova ─Źlanova DHK HB.“ sada stoji „iz redova redovitih ─Źlanova DHK HB.“.

  ─îlanak 10.
  Mijenja se ─Źlanak 53. stavak 2. to─Źka a) na na─Źin da umjesto „da je ─Źlanom DHK HB“ sada stoji „da je redovitim ─Źlanom DHK HB“.

  Predsjedavaju─çi Skupštine
  Mate Grbavac


   

   

   
   
  PRETHODNE NOVOSTI
  Srijeda, 14. lipnja 2017.
  Utorak, 06. lipnja 2017.
  ─îetvrtak, 01. lipnja 2017.
  Srijeda, 31. svibnja 2017.
  Subota, 27. svibnja 2017.
  ─îetvrtak, 25. svibnja 2017.
  Srijeda, 24. svibnja 2017.
  Petak, 19. svibnja 2017.
  ─îASOPIS OSVIT
  Najnovije izdanje ─Źasopisa OSVIT:
  OSVIT 89-90/2017