24 agosto, 2014

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne (DHK HB)


Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne (DHK HB) utemeljeno je 20. studenoga 1993. godine i okuplja članove pisce koji pišu i objavljuju na hrvatskom jeziku te žive u Bosni i Hercegovini, kao i pisce koji su rođenjem ili podrijetlom iz BiH, a žive u državama diljem svijeta. DHK HB trenutno broji 135 članova i ima sjedište u Mostaru.
DHK HB kao neprofitna, nepolitična i neovisna udruga književnika ima temeljnu zadaću
očuvati i afirmirati hrvatsku kulturnu baštinu, očuvati hrvatski jezik i uljudbu, širiti hrvatsku kulturu putem raznih oblika suradnje, putem nastupa, književnih priredba itd. te razvijati i obogaćivati suradnju sa srodnim društvima i drugim kulturama.
Utemeljeno je u teškim ratnim okolnostima. Tijekom svoga postojanja i djelovanja DHK HB radilo je u veoma složenim uvjetima, ali je, unatoč svemu, dalo bogat književno-umjetnički prinos hrvatskoj kulturi i jeziku u Bosni i Hercegovini i šire, zahvaljujući upravo nesebičnom radu i upornosti njegovih članova. Društvo se financira od članarine, donacija, sponzorstava i prijavljuje se na različite javne pozive i natječaje, jer ga redovito ne pomaže niti jedan općinski, niti županijski, federalni ili državni proračun.
DHK HB ima već ustaljenu književnu djelatnost koja se ogleda u nakladi, književnim predstavljanjima, tribinama, tradicionalnim književnim priredbama.
Prigodne i redovite kulturne manifestacije DHK HB su:

HUMSKI DANI POEZIJE: organiziraju se godišnje (XIII. po redu u 2014.) po raznim mjestima Bosne i Hercegovine, obično u listopadu, u trajanju do tjedan dana. Tom prigodom predstavljaju se nove knjige, posjećuju škole u kojima pjesnici čitaju svoje stihove i razgovaraju o književnosti, organiziraju se književne večeri i drugi kulturni sadržaji.

IKAVSKI SKUP organizira se godišnje od 2007. godine, s ciljem očuvanja ikavskoga govora i dijalektalne štokavske književnosti. Dosad je održano osam skupova podijeljenih u tri odjeljka: filološki, književni i etnografski. Ovi se sadržaji pripremaju u suradnji s Odjelom za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

ŠIMIĆEVIE SUSRETI koji su godišnja manifestacija s raznovrsnim književno-kulturnim programom u kojem se ističe dodjela godišnje nagrade Antun Branko Šimić, te Svečana akademija Šimićevih susreta u mjestancu Drinovci, BiH, rodnom mjestu A. B. Šimića jednog od najpoznatijih hrvatskih pjesnika. 

DODJELA GODIŠNJE NAGRADE DHK HB Antun Branko Šimić za najbolje književno djelo, odnosno književno-znanstveno djelo na hrvatskom jeziku, objavljeno u protekloj godini. U časopisu Osvit i drugim medijima objavljuje se ovaj natječaj u kojem sudjeluju brojni književnici.

NAKLADA DHK HB prema financijskim mogućnostima objavljuju se nova djela članova Društva i ostalih autora. U edicijama Prvijenac, Suvremenici, Dječja književnost, Suodnosi i Baština do sada je objavljeno je 110 knjiga.

OSVIT je časopis za književnost, kulturu i društvene teme kojega objelodanjuje naklada HK HB iz Mostara. Uredničko vijeće čine: Ivan Sivrić (glavni urednik), Fabijan Lovrić (izvršni urednik), fra Šimun Šito Ćorić, don Ilija Drmić, Mate Grbavac, Željko Kocaj, Ljubo Krmek, Šimun Musa, Ivica Musić, fra Miljenko Stojić, Mijo Tokić i Joso Živković, i. OSVIT ima međunarodnu katalogizaciju. Osmišljen je kao tromjesečnik, no izlazi dva puta godišnje kao dvobroj.

KNJIŽEVNI KUTAK je priredba u sklopu Mostarskoga gospodarskoga sajma pod nazivom živa riječ i književni opus u kojoj se izlažu knjige objavljene u Nakladi DHK HB i časopis Osvit. Program je prigoda za predstavljanje Društva, osnovnih smjernica djelovanja Društva, te važnost njegovog postojanja i djelovanja. Svojim stvaralaštvom predstavljaju se učenici srednjih i osnovnih škola te čitaju stihove po osobnom odabiru i predstavljaju pripremljene igrokaze.

BOŽIĆNI SALON KNJIGE I KNJIŽEVNE RIJEČI je godišnja manifestacija na kojoj pjesnici čitaju svoje prigodne stihove i kojom prigodom se izlažu knjige objavljene u prošloj godini.

PREDSTAVLJANJE NOVIH KNJIGA članova Društva i onih koji to nisu, priređuje se najčešće u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru, ali i u drugim mjestima.

KNJIŽNICA DRUŠTVA utemeljena je 2005. U njoj su naslovi članova i drugih pisaca, darovane knjige i časopisi.

SPOMENIMO SE PRIJATELJA  su književna podsjećanja na umrle članove Društva i briga o potpori njihovih obitelji te naknadna promicanja djela.

TRIBINA „Opća književna tribina“ utemeljena je 2008. ali je ubrzo prestala djelovati.
Obnovljena je 2014. pod nazivom „Književni susreti“. Do sada je, nakon obnove, održano pet tribina.

Godišnja skupština Društva održava se krajem svibnja ili početkom lipnja. Predsjednik - predsjednica Društva, Upravni odbor i drugi odbori Društva biraju se svake treće godine na Godišnjoj skupštini.
 Dosadašnji predsjednici DHK HB su: Veselko Koroman, Vladimir Pavlović, Zdravko Kordić, Antun Lučić, Marina Kljajo-Radić i Ivan Sivrić.
Za mandatno razdoblje 2014. 2017. birani su:
Ivan Sivrić, predsjednik; Fabijan Lovrić i Željko Kocaj, dopredsjednici
Upravni odbor: Marina Kljajo-Radić, Ljubo Krmek, Šimun Musa, Miljenko Mića Stojić
Nadzorni odbor: Pero Pavlović, Ćiro Lovrić, Anto Marinčić
Časni sud: Josip Muselimović, Mijo Tokić, Andrija Vučemil 
Odbor za Statut i opće akte: Mate Grbavac, Anita Martinac, Marko Matić
Odbor za književne veze: Borislav Arapović, Diana Burazer,  Šimun Šito Ćorić

Tehnička tajnica Društva je Mira Jezerčić stalna uposlenica u Društvu. Sjedište DHK HB nalazi se u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru (Trg hrvatskih velikana b. b. 88 000 Mostar, radno vrijeme je od 8 do 16 sati; Brzoglas i telefaks: ++387-36-324432. Web adresa je www.dhkhb.org , e-mail:info@dhkhb.org .
Društvo surađuje sa Sveučilištem u Mostaru, Maticom hrvatskom, Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, Hrvatskom zajednicom Herceg Bosnom, Hrvatskim intelektualnim zborom i drugim ustanovama i udrugama. DHK HB je otvoreno uspostavljanju prijateljskih veza s književnim društvima drugih zemalja. S tim poslanjem ostvareno je već nekoliko posjeta kulturnim institucijama i hrvatskom iseljeništvu u drugim zemljama, primjerice u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Švedskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i Kanadi.


Predsjednik DHK HB

Ivan Sivrić


završio/la sam s gledanjem ovoga