• NASLOVNICA
 • O NAMA
 • KNJIGE
 • ARHIV
  NOVOSTI
 • OSVIT - ČASOPIS
  ZA KNJIŽEVNOST
 • GODIŠNJA
  IZVJEŠĆA
 • GODIŠNJA
  NAGRADA
 • ČLANOVI
 • Šimun Musa, društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne
  Mostar, BiH


  Šimun Musa, sveučilišni profesor, književni povjesničar i teoretičar književnosti s vidnim interesom za jezičnostilske i metodičke obradbe, antologičar te urednik i priređivač brojnih knjiga, rođen je 4. travnja 1951. u D. V. Ograđeniku, Općina Čitluk, BiH. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Čerinu, a gimnaziju u Ljubuškom. Hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i filozofiju diplomirao je 1975. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je kao srednjoškolski profesor, a bio je prosvjetni savjetnik te ravnatelj Zavoda za školstvo u Mostaru (1993. – 1995.).
  Nakon poslijediplomskog studija Povijest i teorija književnosti magistrirao je 1984., a doktorirao 1994. godine. Profesor je na Sveučilištu u Zadru i na Sveučilištu u Mostaru gdje predaje kolegije iz Novije hrvatske književnosti i Metodike nastave književnosti.
  Obnašao je dužnosti u tijelima vlasti BiH iz područja prosvjete i kulture, bio član Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa (dva puta: 1995. – 1996. i 1998. – 2000.), a nakon toga zastupnik u Parlamentu FBiH. Od 2000. do 2006. dekan je Pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj Sveučilišta u Mostaru i zamjenik rektora Sveučilišta u Mostaru.
  Glavni je urednik časopisa Hum, časopisa humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru; bio je glavni urednik časopisa Škola u Mostaru (1994.); član je uredništva sljedećih časopisa: Mostariensia, časopisa za humanističke i društvene znanosti, Mostar; Osvit, časopisa Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar; Riječ, časopisa Hrvatskog filološkog društva, Rijeka; glavni je urednik Školske naklade Mostar, nakladničkoga poduzeća za izradu udžbenika, urednik u nakladničkoj kući ZIRAL Mostar, a također je i glavni urednik i član uredništva više znanstvenih zbornika. Član je i uredništva edicije Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga, Matica hrvatska, Sarajevo.
  Bio je predsjednik i član više organizacijskih odbora znanstvenih skupova, a i sam je sudionikom niza znanstvenih skupova u BiH, R Hrvatskoj i inozemstvu.
  Kao dekan Pedagoškog fakulteta inicijator je i utemeljitelj više studija te pokretač projekta poslijediplomskog studija Jezici i kulture u kontaktu, koji, nakon preustroja fakulteta, otpočinje s radom na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a na kojem je član Vijeća poslijediplomskog studija gdje vodi studij Hrvatskog jezika i književnosti i predaje neke kolegije. Član je Vijeća doktorskog studija Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru.
  Uz znanstveno-nastavne, nakladničke, kulturne i društveno-političke poslove, posebno se bavio istraživačkim radom s područja novije hrvatske književnosti i hrvatske kulture, osobito hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini.
  Dobitnik je književne nagrade Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Antun Branko Šimić za 2010. godinu.
  Pored brojnih znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u časopisima, zbornicima i drugim publikacijama, autor je ili suautor sljedećih knjiga:
  – Hrvatski kulturni preporod u Hercegovini i Franjo Milićević, Mostar, 1992.
  – Sunce je otputovalo iz moje sobe (Riječju i slikom djece u ratu, antologija dječjeg stvaralaštva), Mostar, 1994.
  – Antologija hrvatske ratne lirike (u suautorstvu s Gojkom Sušcem), Mostar, 1995.
  – Zri znak, antologija dvadeset broćanskih pjesnika (u suautorstvu s Krešimirom Šegom), Mostar-Čitluk, 1996.
  – Frano Milićević, Ženidba (svadbeni običaj u broćanskoj župi u Hercegovini), 1870., Radovi JAZU, Zagreb, 1915.; MH Čitluk, 1998. (Priredio i uredio, napisao predgovor, rječnik i bilješke.)
  – Život i književno djelo Ilije Jakovljevića, monografija, Mostar, 1998./1999.
  – Čitanka za I. razred gimnazije (4.izdanje), suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2007.
  – Čitanka za II. razred gimnazije (3. izdanje), suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2007.
  – Čitanka za III. razred gimnazije (3. izdanje), suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2008.
  – Čitanka za IV. razred gimnazije (2. izdanje), suautor, Zagreb – Mostar: Školska knjiga/Školska naklada, 2006.
  Za ediciju Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga, MH, Sarajevo, objavio je sljedeće knjige:
  – Hrvatska književnost u BiH u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st., (knjiga 8), MH, Sarajevo, 2005.
  – Hrvatska književnost u BiH u prvoj polovici 20. st. (knjiga 10), MH, Sarajevo, 2007.
  – Hrvatska književnost u BiH u 20. st. (knjiga 12), MH, Sarajevo, 2007.
  · Ilija Jakovljević, Proza i poezija (izbor), knjiga 25, Mostar, 2011.
  (Za knjige 8, 10 i 12 iz ove edicije napisao je predgovor, bibliografiju i rječnik, odabrao književna djela, odnosno ulomke iz djela, obradio pojedinačno svakog od autora te književnokritički prosuđivao i vrjednovao njihov rad; za knjigu 25 odabrao je tekstove iz romana U mraku, zbirki pripovijedaka Zemlja i Hercegovke, stihozbirke Lirika nevremena i dnevnika Konclogor na Savi; uz Predgovor i Život i djelo Ilije Jakovljevića, odabrane tekstove popratio je prikladnim interpretacijama i vrijednosnim kvalifikacijama te napravio Rječnik tuđica i popis literature.)
  · Studije i ogledi, Školska naklada i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2009.
  Priredio je i niz drugih knjiga iz književnosti, posebno one za školsku lektiru, a također je i urednikom brojnih izdanja iz novije književnosti.
  Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu, Društva hrvatskih književnika u Zagrebu i Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne u Mostaru te drugih književnih, kulturnih i znanstvenih asocijacija.

   
  PRETHODNE NOVOSTI
  Ponedjeljak, 26. srpnja 2021.
  Četvrtak, 22. srpnja 2021.
  Ponedjeljak, 19. srpnja 2021.
  Četvrtak, 08. srpnja 2021.
  Četvrtak, 08. srpnja 2021.
  Ponedjeljak, 05. srpnja 2021.
  Ponedjeljak, 05. srpnja 2021.
  Petak, 02. srpnja 2021.
  ČASOPIS OSVIT
  Najnovije izdanje časopisa OSVIT:
  OSVIT 105-106/2021